10.11.2023.
Drukā

2023 11 10 Butlers Aldis Promocija Vaks

Otrdien, 14. novembrī plkst. 10:00 LVMI "Silava" bibliotēkā notiks Mežzinātnes promocijas padomes sēde, kurā LVMI "Silava" meža tehnoloģiju pētījumu virziena zinātniskais asistents Aldis Butlers aizstāvēs promocijas darbu Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos, kas izstrādāts laikā no 2019. līdz 2022. gadam. Darba zinātniskais vadītājs – LVMI "Silava" vadošais pētnieks Andis Lazdiņš.