Izvēlieties valodu

Aldis Butlers

Aldis Butlers

Zinātniskais asistents
Mg.silv.
+371 26386458

Promocijas darbs

Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm

Darba 2. vadītājs: Andis Lazdiņš

Izvēlieties valodu