15.11.2023.
Drukā

Vakar, 14. novembrī Mežzinātnes promocijas padomes sēdē LVMI "Silava" meža tehnoloģiju pētījumu virziena zinātniskais asistents Aldis Butlers aizstāvēja promocijas darbu Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos, kas izstrādāts laikā no 2019. līdz 2022. gadam.

Darba zinātniskais vadītājs – LVMI "Silava" vadošais pētnieks Andis Lazdiņš.

Apsveicam kolēģus!

2023 11 15 ButlersA PromocijaNo kreisās: Aldis Butlers un Andis Lazdiņš

  Foto A. Šmits