30.05.2024.
Drukā

Trešdien, 19. jūnijā plkst. 10:00 Jelgavā, Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu Agrārās un reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes sēdē LVMI "Silava" zinātniskā asistente Ieva Līcīte aizstāvēs promocijas darbu Klimata pārmaiņu samazināšana lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanā Latvijā. Pētījums tika izstrādāts laikā no 2019. līdz 2023. gadam. Darba zinātniskie vadītāji ir LBTU Prof., Dr.oec. Dina Popluga un LVMI "Silava" vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš.