22.09.2023.
Drukā

Šī gada 1. septembrī LVMI "Silava" ir uzsākts pētījums Augsnes biodaudzveidības, ekosistēmu funkciju un pakalpojumu saistība dažādos zemes izmantošanas veidos: no virzītājspēku, slodžu un klimata pārmaiņu noturības identifikācijas līdz ekonomiskajam vērtējumaa (BIOservicES), kura īstenošanā iesaistītas 22 institūcijas no 11 valstīm: ASV, Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes, Rumānijas, Spānijas, Šveices un Vācijas.

BIOservicES mērķis ir izprast savstarpējo saistību starp augsnes organismiem un vairāku augsnes ekosistēmas funkciju un pakalpojumu nodrošināšanu dažādos mērogos.

Pētījuma ietvaros tiks iegūtas jaunas zināšanas par augsnes organismiem un ekosistēmas funkcijām un radīts jauns atbalsta rīks, kas atbalstīs klimatnoturīgas pārvaldības praksi un monitoringa programmu, kas pielāgota dažādiem zemes izmantojuma veidiem un bioģeogrāfiskiem reģioniem.


Pētījuma BIOservicES profillapa