Izvēlieties valodu

Ilze Šņepste

Ilze Šņepste

Pētniece
Mg.biol., Mg.sc.soc.
+371 26182085

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Inducētās rezistences loma parastās priedes Pinus sylvestris L. stādu izturības veidošanā pret Lophodermium spp.

Darba 1. vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis

Izvēlieties valodu