Ģenētisko resursu centrs (ĢRC) dibināts 2006. gadā, kā LVMI "Silava" struktūrvienība. ĢRC koordinē aktivitātes Latvijas ģenētisko resursu saglabāšanas un izpētes jomā, t.sk. laukaugus, augļuaugus, dārzeņus, aromātiskos un ārstniecības augus, meža kokus, dzīvniekus un zivis. ĢRC sastāv no Latvijas laukaugu gēnu bankas, centrālās datubāzes un ģenētiskās analīzes laboratoriju. Gēnu bankā atrodas Latvijas izcelsmes laukaugu sēklas, ieskaitot savvaļas radnieciskas sugas. Ir plānots papildināt kolekciju ar meža koka sēklām. Centrālā datubāze uztur informāciju par augu ģenētiskiem resursiem SESTO datubāzē (sadarbībā ar NordGen), kā arī vietējo datubāzi ar datiem iegūtiem no paraugu aprakstīšanas pēc sugu deskriptoriem. Ir izveidota interneta mājas lapa www.genres.lv, tajā apkopota informācija par visiem Latvijas ģenētiskiem resursiem, kā arī saites uz ģenētisko resursu datubāzēm.