Drukā

Informācija par LVMI "Silava" Ģenētisko resursu centra uzturēto Latvijas kultūraugu gēnu banku atrodama interneta vietnē Latvijas ģenētiskie resursi.