Vadītājs: Kristaps Makovskis
Sākuma datums: 01.10.2022.
Beigu datums: 30.09.2025.

Eiropas Komisijas Horizon Europa Framework programmas HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01 Circular economy and bioeconomy sectors granta ID 101060618

     

Pētījuma partneri ir Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE, Itālija), Globaz SA (LOBA, Portugāle), Spring Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRI, Itālija), Lombardy green chemistry association (LGCA, Itālija), Civitta Eesti AS (CE, Igaunija), Zentrum fur Soziale Innovation GMBH (ZSI, Austrija), Riculture research LTD, Trabusko (ART, Čehija), Irish bioeconomy foundation (IBF, Īrija), Vegepolys valley (VEGE, Francija), Institutul de prognoza economica (IPE, Rumānija), Italian biomass association (ITAB, Itālija) un LVMI "Silava".

Pētījuma mērķis ir atbalstīt inovatīvus uzņēmējus, paplašināt maza mēroga bioloģisku risinājumus izmantošanu lauku apvidos, izveidot labvēlīgu ekosistēmu pārejai uz ilgtspējīgu, atjaunojošu, iekļaujošu un taisnīgu aprites bioekonomiku visos Eiropas Savienības reģionos. Pētījuma ietvaros izveidos 9 reģionālos bioekonomikas atbalsta centrus/platformas (Regional Hubs) sešās Eiropas Savienības valstīs (Latvijā, Īrijā, Itālijā, Rumānijā, Čehijā, Francijā). Katrā reģionā izstrādās rīcības plānus turpmākai bioekonomikas attīstībai. Reģionu atbalsta centros aicinās iesaistīties lauksaimniekus, mežsaimniekus, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un vietējās kopienas.

Aktualitātes

  1. 10.–11.10.2022. RuralBioUp partneri piedalījās uzsākšanas sanāksmē Romā, Itālijā.

  2. 5.12.2022. LVMI "Silava" vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa iekļauta Vidzemes inovāciju nedēļas ekspertu padomes sastāvā; informācija par ekspertu padomi.
  3. 6.–7.12.2022. Dalība EU Cap Network seminārā "Smart circular farming to address high energy and fertiliser prices" Porto, Portugālē.

  4. 20.02.2023. Dalība Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā pasākumā "Vidzemes inovāciju nedēļa 2023" (pasākuma programma un video).