Vadītājs: Ilva Konstantinova
Sākuma datums: 01.09.2015.
Beigu datums: 31.08.2017.

Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību apakšprogrammas vienošanās Nr. 2015-1-LV01-KA204-013437

Logo EFO

Partneri ir Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs (vadošais partneris, vadītāja Māra Rozentāle), LVMI "Silava", Tehnisko zinātņu universitāte JAMK (Somija), biedrība "Privāto mežu centrs" (Igaunija), Slovēnijas  Mežsaimniecības institūts
Kopējais finansējums ir 182 485 EUR, t.sk. 100% no Erasmus+

Projekta mērķis ir veicināt Eiropas meža īpašnieku izglītošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanu.

Plānotās aktivitātes ir inovatīvu izglītojošu un interaktīvu materiālu izveide meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanu, pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri un konferences.


2017 07 Erasmus manual vaks
EFO ietvaros sagatavota rokasgrāmata Kas jāzina meža īpašniekam, kurā meža īpašnieks atradīs atbildes un skaidrojumus 40 jautājumiem:

1. Meža resursi Latvijā, to nozīme tautsaimniecībā
2. Vai Latvijas meži netiek pārmērīgi cirsti?
3. Kas mūsu valstī aizstāv meža īpašnieku intereses?
4. Kas ir Valsts meža dienests?
5. Kas ir AS Latvijas valsts meži?
6. Kad man var noderēt pašvaldība?
7. Ar ko sākt, ja esmu īpašumā ieguvis mežu?
8. Kā saprast, kas rakstīts mana meža taksācijā?
9. Kā veikt meža taksāciju?
10. Kā jābūt iezīmētām mana īpašuma robežām?
11. Kādi galvenie normatīvie akti ierobežo manu darbību mežā?
12. Ja vides ierobežojumi neļauj saimniekot, vai varu saņemt kompensāciju?
13. Ko darīt, ja negribu (nav laika, nav zināšanu) savu īpašumu apsaimniekot?
14. Ko var dot iesaistīšanās kādā no meža kooperatīviem?
15. Kas būtu jāzina par meža kaitēkļiem un slimībām?
16. Kad varu mežu deklarēt kā plantāciju, ko tas man dos?
17. Kādi ir galvenie ciršu veidi un kad tos lieto?
18. Kur varu cirst, neņemot ciršanas apliecinājumu?
19. Vēlos veikt ciršanu mežā, Kā saņemt nepieciešamo atļauju?
20. Kā noskaidrot, cik kubikmetru koksnes ir manā cirsmā?
21. Kā ekonomiski izdevīgāk sagarumot koka stumbru?
22. Esmu veicis kailcitri. Ko darīt tālāk?
23. Kur un kādu koku sugu kur audzēt?
24. Kā izvēlēties piemērotākos stādus meža atjaunošanai? Kas ir meža selekcija un ģenētika?
25. Kā panākt, lai jaunos kociņus neiznīcinātu meža zvēri?
26. Stādīšana pabeigta, ko darīt tālāk?
27. Jaunaudžu kopšana, kāpēc tā vajadzīga, kā to veikt pareizi
28. Kas būtu jāzina par mežizstrādes organizēšanu
29. Kā nozāģēt koku, lai tas nogāztos paredzētajā vietā
30. Kas jāatceras par darba drošību mežā
31. Koksnes pārdošanas veidi. Kuru no tiem izvēlēties?
32. Kādas atskaites par darbību mežā ir jāiesniedz
33. Cik lieli ir nodokļi un kā tie maksājami
34. Kāda ir mana īpašuma tirgus vērtība?
35. Kā lai iegūstu meža sertifikātu
36. Kas mežā darāms, lai saimniekotu dabai draudzīgi?
37. Kā sava meža apsaimniekošanai iegūt un izmantot Eiropas finansējumu?
38. Kas jāzina par medībām īpašumā
39. Koksne enerģijas ražošanai
40. Meža blakusizmantošana