Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 01.01.2020.
Beigu datums: 15.11.2020.

Medību saimniecības attīstības fonda vienošanās Nr. 2020/67

Darba uzdevumi

I posma darba uzdevumi (līdz 15.07.2020.):

 1. Materiāla apstrāde, kas ievākts laikā no 15.11.2019. 2020. gada pētījuma 1. posma uzsākšanai.
 2. Pētījuma 1. posma izpildes laikā nomedīto vilku un lūšu materiāla ievākšana.
 3. Plēsēju nodarīto postījumu vietās ievākto paraugu apstrāde un analīze.
 4. Medību rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējām medību sezonām.
 5. 2019./2020. gada sezonas medību ietekmes vērtējums uz vilku populāciju pēc nomedīto dzīvnieku skaita un limitu izpildes gaitas.
 6. Par gadu jaunāku indivīdu īpatsvara dinamikas izpēte nomedīto vilku paraugkopas vecuma struktūrā.
 7. Ar medību slodzi saistītās informācijas un neinvazīvā ceļā ievākto vilku izplatības datu analīze.

II noslēguma posma darba uzdevumi (16.07.–15.11.2020.):

 1. Materiāla ievākšana no nomedītajiem vilkiem.
 2. Plēsēju nodarīto postījumu vietās ievākto paraugu apstrāde un analīze.
 3. DNS analīzes no 2019./2020. gada medību sezonā iegūtajiem paraugiem (300 gab.).
 4. 2019./2020. gada sezonas medību ietekmes vērtējums uz lūšu populāciju pēc nomedīto dzīvnieku skaita un limitu izpildes.
 5. Par gadu jaunāku indivīdu īpatsvara dinamikas izpēte nomedīto lūšu paraugkopas vecuma struktūrā.
 6. Vilku un lūšu parazitoloģisko pētījumu rezultātu analīze.
 7. Vilku un lūšu barošanās pētījumu rezultātu analīze.
 8. Medību procesā un neinvazīvā ceļā iegūto datu apvienojums, analīze.


Pētījuma zinātniskais pārskats