Vadītājs: Agrita Žunna
Sākuma datums: 28.03.2014.
Beigu datums: 15.11.2014.

Pētījumu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds

Pētījuma mērķis ir atrast netiešus, vienkārši konstatējamus rādītājus, kas saista dzīvnieku skaitu un populāciju blīvumu ar to apdzīvoto vidi un norāda virzienus un apjomus, kādos populācija būtu jāregulē. Dzīvnieku uzskaites, kas šobrīd kalpo par pamatu medību saimniecības plānošanai un medību slodzes regulēšanai, prasa lielus resursus, to rezultātu vērtības nav precīzas un ir viegli apstrīdamas. Šī pētījuma rezultātā tiks izstrādāti praktiski ieteikumi zemes un medību tiesību lietotājiem, lai medījamo dzīvnieku populāciju lieluma dēļ to darbības rezultātā nerastos būtiski konflikti, kā arī tiks ieteikti indikatori, kas brīdinātu par konflikta tuvošanos. Par izpētes sugām izvēlēti aļņi, staltbrieži, stirnas un meža cūkas – medījamie dzīvnieki, saistībā ar kuriem var rasties konflikti starp zemes lietotājiem, to radīto mežsaimniecības un lauksaimniecības postījumus dēļ.

Apzinot dažādus pētījumam būtiskus faktorus un parametrus, izvēlēti kritēriji piemērotu parauglaukumu atlasei un kopumā atlasīti 60 kvadrāti (10 × 10 km), kuru parametri vistuvāk atbilst Latvijas vidējiem rādītājiem. To skaitā ietvertas arī 10 līdzšinējās Pārnadžu monitoringa teritorijas. Izvēlētajos parauglaukumos iegūta informācija par pārnadžu barošanās apstākļiem, vecuma struktūru, auglību, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai nodarītajiem postījumiem. Tika arī uzkrāta informācija no medību pārskatiem.

Sagatavots pētījuma pārskats, kurā iekļauts pētījumu metožu apraksts, rezultāti par visām četrām izpētes sugām un praktisko ieteikumu apkopojums.


Pētījuma zinātniskais pārskats