Vadītājs: Māris Laiviņš
Sākuma datums: 01.07.2014.
Beigu datums: 31.12.2015.

SIA Meža nozares kompetences centrs pētījums, sadarbībā ar 

Logo LIAA ERAF    Logo MNKC

Pētījuma vispārējais mērķis ir izveidot sistēmu zināšanu ieguvei par meža kapitāla apsaimniekošanas risku ietekmi visā Latvijas teritorijā, izmantojot pieejamos vēsturiskos mežaudžu un parauglaukumu aprakstus, kā arī izveidojot jaunus pastāvīgo pētījumu objektu tīklu.

Pētījuma specifiskie mērķi katrai no trīs aktivitātēm:

  1. uz iepriekš izveidotu meža objektu datu pamata iegūt jaunas zināšanas rekomendāciju izstrādei mežsaimniecības praksei mežsaimniecisko darbību racionālai izvietošanai meža ekosistēmās;
  2. visā Latvijas teritorijā iegūt sistemātisku, zinātniski pamatotu informāciju par kukaiņu, slimību un meža zīdītājdzīvnieku nodarīto bojājumu apjomu, atrast cēloņsakarības un sagatavot rekomendācijas risku ietekmes samazināšanai;
  3. noskaidrot oša audžu stāvokli Latvijā, transformācijas intensitāti, oša audžu atjaunošanas un audzēšanas iespējas Latvijā.