Vadītājs: Arnis Gailis
Sākuma datums: 13.04.2011.
Beigu datums: 01.07.2015.

Pētījumu atbalsta a/s Latvijas valsts meži

Selekcijas pētījumi veikti saskaņā ar "Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas darba programmu a/s "Latvijas valsts meži" 30 gadiem" (Jansons 2008).

Selekcijas materiāla izveidošanai nākamajam selekcijas ciklam veikta parastās priedes un parastās egles augstvērtīgo klonu kontrolētā krustošana, izveidojot attiecīgi 360 un 120 jaunas krustojumu kombinācijas.

Analizēti parastās egles pēcnācēju pārbaužu vērtēšanas rezultāti, atlasot augstvērtīgākās ģimenes un klonus, sagatavojot klonu komplektus jaunu sēklu plantāciju ierīkošanai Rietumu (31 klons) un Centrālajam (30 kloni) provenienču reģionam, kā arī veģetatīvajai pavairošanai (21 klons).

Analizēti kārpainā bērza pēcnācēju pārbaužu vērtēšanas rezultāti, atlasot augstvērtīgākās ģimenes un klonus, sagatavojot klonu komplektus jaunu sēklu plantāciju ierīkošanai Rietumu (25 kloni) un Austrumu (36 kloni) provenienču reģionam, kā arī izveidojot selekcijas populāciju (150 kloni) selekcijas darba turpināšanai.

Ierīkoti 95 jauni parastās egles, parastās priedes, kārpainā bērza un apšu hibrīdu klonu un ģimeņu pēcnācēju pārbaužu stādījumi 183 ha platībā.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2013)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2015)


2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands