Vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 15.12.2007.
Beigu datums: 15.07.2010.

Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstīts tirgus orientētais pētījums

Pētījumā paredzēts novērtēt praksē pielietojamo mehanizētās meža atjaunošanas paņēmienu produktivitāti un stādījumu ierīkošanas pašizmaksu atjaunojamās meža un apmežojamās lauksaimniecības platībās dažādos meža un augsnes tipos, kā arī novērtēt iespējamo stādīšanas sezonas ietekmi uz mehanizētās meža atjaunošanas kvalitāti skujkoku un lapu koku platībās meža zemēs un apmežojamās lauksaimniecības platībās.

Pētījuma uzdevums ir izstrādāt mežsaimnieciskos un ekonomiskos kritērijus diskrētās darbības mehanizētās stādīšanas un sēšanas tehnoloģiju bez iepriekšējas augsnes sagatavošanas pielietošanai meža atjaunošanā un sagatavot priekšlikumus tehniskajām inovācijām esošo iekārtu pilnveidošanai to produktivitātes un meža atjaunošanas kvalitātes paaugstināšanai.


Pētījuma zinātniskais pārskats