Vadītājs: Māris Laiviņš
Sākuma datums: 15.04.2016.
Beigu datums: 31.12.2020.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5-5.5_0019_101_16_38

Pētījuma tematika:

  1. Platlapju audžu izplatība, struktūra un dinamika Latvijas dabas reģionos.
  2. Platlapju audžu bioloģiskās daudzveidības kapacitāte.
  3. Platlapju audžu dabiskā atjaunošanās, audžu strukturēšanās un apsaimniekošana.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
 un prezentācija (11.01.2017.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2016–2020) 

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands