Publicēšanas datums 16.05.2023.
Drukā

Šodien, 16. maijā, ziņu portālā www.apollo.lv publicēts silaviešu Āra Jansona un Valtera Samarika raksts Kas jāzina par meža kopšanu, ņemot vērā klimata pārmaiņas? Rakstā par to, kā pareizi saimniekojot, ne tikai saglabāt un vairot tās meža bagātības, kas mums ir, bet arī sniegt kopēju ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā.

LVMI "Silava" jaunākie pētījumi par klimata pārmaiņu ietekmi uz mežsaimniecību:
Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem
Lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments meža ražības paaugstināšanai, nodrošinot efektīvu un klimatam piemērotu selekcijas efekta pārnesi
ERA-NET ForestValue pētījuma "Assess4EST – Seeing trees and forests for the future: assessment of trade-offs and potentials to breed and manage forests to meet sustainability goals" (Koki un meži nākotnē: meža selekcijas un mežkopības kompromisu un iespēju novērtējums ilgtspējības mērķu sasniegšanai) īstenošana