08.05.2023.
Drukā

Žurnāla "Baltijas Koks" aprīļa numurā lasāms Āra Jansona, Roberta Matisona un Raita Rieksta-Riekstiņa raksts "Kas ir klimata gudrā mežsaimniecība". Rakstā par to, kā, saimniekojot klimata gudri, iespējams nodrošināt gan koksnes pieejamību bioekonomikai, gan bioloģisko daudzveidību.

LVMI "Silava" jaunākie pētījumi par klimata pārmaiņu ietekmi uz mežsaimniecību:

Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem

Lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments meža ražības paaugstināšanai, nodrošinot efektīvu un klimatam piemērotu selekcijas efekta pārnesi

ERA-NET ForestValue pētījuma "Assess4EST – Seeing trees and forests for the future: assessment of trade-offs and potentials to breed and manage forests to meet sustainability goals" (Koki un meži nākotnē: meža selekcijas un mežkopības kompromisu un iespēju novērtējums ilgtspējības mērķu sasniegšanai) īstenošana