Drukā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījusi vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskais atbalsta mērķa 1.1.1.4 "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai" projektu Nr. 1.1.1.4/17/I/012 "Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava""

Logo ERAF 2014 2020 LV

Projekta īstenošana uzsākta 2018. gada janvārī, īstenošanas laiks – 36 mēneši, tas ir līdz 2020. gada decembrim.
Kopējie izdevumi 6 390 000 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 158 030 EUR.
Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts.

Projekta mērķis ir LVMI Silava institucionālās kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija, pilnveidojot pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru, tādējādi veicinot LVMI "Silava" iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un tās rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.

Plānotās darbības

 1. Ēku, telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstība (būvdarbu veikšana):
  1.1.Silava centrālās ēkas renovācija (Rīgas iela111, Salaspils);
  1.2.Silava garāžu un noliktavu telpu rekonstrukcija (Institūta iela1a un Institūta iela6/1, Salaspils);
  1.3.Laboratoriju kompleksa ar klimata regulēšanas iespējām izbūve un ierīkošana (Meža iela2a, Salaspils).
 2. Zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, citu materiālo un nemateriālo aktīvu iegāde:
  2.1.Laboratoriju kompleksa ar klimata regulēšanas iespējām aprīkojuma iegāde;
  2.2.Molekulārās bioloģijas laboratoriju aprīkojuma iegāde;
  2.3.Meža mikoloģijas un fitopatoloģijas laboratoriju aprīkojuma iegāde;
  2.4.Mežkopības un meža resursu laboratorijas aprīkojuma iegāde;
  2.5.Meža vides laboratorijas aprīkojuma iegāde;
  2.6.Medniecības un faunas pētniecības laboratorijas aprīkojuma iegāde;
  2.7.Augu fizioloģijas laboratorijas aprīkojuma iegāde;
  2.8.LVMI Silava iekšējā datortīkla modernizācija.

Aktualitātes

 1. 5.04.2018. Relīze Projekta aktualitātes
 2. 1.06.2018. Relīze LVMI "Silava" ir izsludinājis iepirkumu "Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegādes LVMI Silava"
 3. 21.09.2018. Relīze LVMI "Silava" ir izsludinājis iepirkumu "Būvdarbu veikšana LVMI Silava"
 4. 28.12.2018. Relīze Projekta aktualitātes
 5. 29.03.2019. Relīze Uzsākti projektā paredzētie būvdarbi un pētniecības aprīkojuma iegāde
 6. 27.06.2019. Relīze Sekmīgi turpinās uzsāktie būvdarbi
 7. 30.09.2019. Relīze Projektā plānoto būvdarbu norises gaita
 8. 27.12.2019. Relīze Projekta aktualitātes
 9. 5.02.2020. Relīze Saņemts Salaspils būvvaldes atzinums par ēku nodošanu ekspluatācijā
 10. 25.05.2020. Relīze Projekta aktualitātes
 11. 7.07.2020. Relīze Noslēgts līgums par mežzinātnes institūta "Silava" klimata laboratorijas aprīkojumu
 12. 29.10.2020. Relīze Tiek turpināti projektā paredzētie būvdarbi. Relīze šeit.
 13. 29.03.2021. Relīze Projekta aktualitātes
 14. 6.07.2021. Relīze LVMI "Silava" pētniecības infrastruktūras attīstīšanas projekts sekmīgi pabeigts