Vadītājs: Arnis Gailis
Sākuma datums: 07.07.2015.
Beigu datums: 31.12.2020.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5.5-5.1_002u_101_15_58

Sasniedzamie rezultāti

  1. Ierīkotas pēcnācēju pārbaudes tam selekcijas materiālam, kam līdz šim tādas vēl trūkst, tādā veidā, lai būtu iespējams pārbaužu izvērtēšanas procesā, izmantojot molekulārās ģenētikas metodes, izdalīt radniecīgo koku grupas un vērtēt pazīmju iedzimstamību: (a) priedei: nepārbaudītiem kloniem sēklu plantācijās; (b) eglei: nepārbaudītiem kloniem ražojošās un jaunās (populāciju tipa) sēklu plantācijās.
  2. Pabeigta kontrolētā krustošana tam selekcijas materiālam, kuram tā nav realizēta selekcijas programmas 1. etapā: (a) priedei: selekcijas populācijas kloniem (pamatmateriālam), veikta stādmateriāla audzēšana pēcnācēju pārbaužu stādījumiem; (b) eglei: ziedošiem kloniem sēklu plantācijās, pavairošanas ar spraudeņiem metodikas aprobācijas, veģetatīvu pavairotu pēcnācēju pārbaužu ierīkošana atsevišķiem kloniem.
  3. Bērzs: veikta potēto klonu ziedēšanas veicināšana, kontrolētā krustošana, veģetatīvās pavairošanas metodikas aprobācija, stādmateriāla audzēšana, pirmo stādījumu ierīkošana nākamā selekcijas cikla uzsākšanai.
  4. Egle: brīvapputes pēcnācēju pārbaužu stādījumu izvērtēšana (kopumā 44,6 ha), atlasot labākos klonus sēklu plantācijas ierīkošanai (un/vai veģetatīvai pavairošanai).
  5. Nodrošināta agrās diagnostikas metožu attīstība, vērtējot iespēju identificēt piemērotākos (ražīgākos) genotipus, samazinot ilglaicīgo pēcnācēju pārbaužu stādījumu apjomu.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
un prezentācija (8.03.2017.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2015–2020)

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands