Pētījumi mežaudžu ražības, kvalitātes un vitalitātes palielināšanai ar meža selekcijas metodēm. Teorētiskais pamatojums sēklu plantāciju izveidošanai ģenētiski uzlabota reproduktīvā materiāla ieguvei. Augu mikroklonālo pavairošanas metožu izpēte Augu fizioloģijas laboratorijā. Meža nozīme un pielāgošanās klimata pārmaiņām.