Drukā

 

2020 Blue Targeting app

Blue Targeting
Aplikācija ūdensobjektu piekrastes joslu novērtēšanai.

Izmantojama atbildīgai piekrastes joslas apsaimniekošanas plānošanai. Pieejama Android ierīcēm. Aplikācijas izmantošanas rokasgrāmata

 

2021 03 WAMBAFToolBox Drainage Manual vaks

Rokasgrāmata ūdens kvalitātes aizsardzības struktūru izveidošanai meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas laikā un ūdens aizturēšanai mežā

Aprakstītas nozīmīgākās struktūras, nosacījumi to plānošanai, ierīkošanai nepieciešamie materiāli un norādījumi uzraudzībai un efektivitātes monitoringam.


2019 Monografija Papeles vaks

Šēnhofa S.Lazdiņa D.Jansons Ā. 2019. 
Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana


2019 Monografija Vienvecuma eglu mezi vaks

Jansons J. (red.) 2019. 
Vienvecuma egļu meži Latvijā 

2017 Monografija Kokaudzu augsana musdienigi veidotas jaunaudzes vaks

Zālītis P.Lībiete Z.Jansons J. 2017. 
Kokaudžu augšana mūsdienīgi veidotās jaunaudzēs

2016 Ilgtspejigi iscirtmeta atvasaju stadijumi Rokasgramata vaks

Dimitriou I., Rutz D. 2016. LV izdevuma redaktore Lazdiņa D.
Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata


2015 Monografija Latvijas kerpji un sunas Taksonu saraksts vaks

Āboliņa A., Piterāns A., Bambe B. 2015. 
Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts


2014 Monografija Priede vaks

Baumanis I., Jansons Ā.Neimane U. 2014. 
Priede. Selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā

 2014 Monografija Cetri mezzinatnu motivi vaks

Donis J.Zālītis P.Ruņģis D.Gaitnieks T., Jansons J. 2014. 
Četri mežzinātņu motīvi 

2013 Monografija Latvijas meza tipologija un tas sakotne vaks copy 

Zālītis P.Jansons J. 2013. 
Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne


2012 Monografija Mezs un udens vaks

 Zālītis P. 2012. 
Mežs un ūdens


2012 Monografija I Meza selekcija vaks     2012 Monografija II Genetiskie parametri vaks

Jansons Ā. 2012. 
Meža selekcija un 
Ģenētiskie parametri un to aprēķināšanai


2009 Zalitis Jansons Merktiecigi izveidoto kokaudzu struktura vaks

Zālītis P.Jansons J. 2009. 
Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra

 

 

Lazdiņš A., Lazdiņa D., Daugaviete M., Makovskis K. 2011. Dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošana 

Lazdiņa D.Lazdiņš A. 2011. Īscirtmeta kārklu plantācijas un to izmantošanas iespējas

Liepiņš K.Lazdiņa D.Lazdiņš A. 2011. Jaunāko meža mehanizētās atjaunošanas tehnoloģiju izmēģinājumi Latvijā 2. izd.

Zeps M., Smilga J., Lazdiņa D.Lazdiņš A. 2011. Īscirtmeta papeļu plantācijas bioenerģijas un apaļkoksnes ieguvei

Liepiņš K.Lazdiņa D.Lazdiņš A. 2011. Jaunāko meža mehanizētās atjaunošanas tehnoloģiju izmēģinājumi Latvijā

Interreg IVC Future forests – Woodlands for Climate Change rezultāti: Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā

Liepiņš K. 2011. Augošu koku atzarosana

 

Par enerģētiskajām kultūrām:

Par notekūdeņu dūņu apstrādi un izmantošanu (2005):