Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 01.01.2022.
Beigu datums: 31.12.2026.

LVMI "Silava" vidēja termiņa (2022.–2026. gadiem) darbības un attīstības stratēģija
izskatīta un atbalstīta LVMI "Silava" Konsultatīvā padomes sēdē 31.08.2021. un Zinātniskās padomes sēdē 14.10.2021.

Darbinieki